Garantier

iSmokeKing-produkter er dekket av garantien i tilfeller der feilen eller mangelen skyldes defekt materialet eller produksjonsfeil.

Alle garantier, representasjoner, betingelser og vilkår annet enn de som uttrykkelig er angitt her, uttrykt eller underforstått ved lov, handelsbruk eller på annen måte, og enten skriftlig eller muntlig med hensyn til www.ismokeking.no nettsiden, produktet og leveringen av bestillingen din er herved uttrykkelig utelukket i den grad det er tillatt i loven.

iSmokeKing-produkter er dekket av garantien i tilfeller der feilen eller mangelen skyldes defekt materialet eller produksjonsfeil.

Garantien dekker bare det opprinnelige produktet under følgende betingelser:

3.1. USB-ladeapparat, USB-billader, UK-vegglader, EU-vegglader, US-vegglader er dekket av garantien i tolv kalendermåneder fra betalingsdagen og kan repareres eller erstattes etter eget skjønn opp til maksimalt en gang.

3.2. Batterier er forbruksvare og er garantert i tretti kalenderdager fra betalingsdagen. Batterier er produsert til høyeste standard, men kan feile eller svekkes over en periode, spesielt hvis de brukes feil. Forventet levetid for et elektronisk sigarettbatteri er rundt 2-4 måneder eller med minst 150 ladersykluser, avhengig av bruk. Regelmessig utskifting av batterier anbefales for best mulig bruk. Batterier kan kjøpes fra www.ismokeking.no.

Garantien gjelder ikke for feil som skyldes feilaktig bruk, feilaktig eller utilstrekkelig vedlikehold, feilaktig lading eller bruk av alternative ladeadaptere eller uautoriserte modifikasjoner, inkludert bruk av e-flytende stoffer.

Påfyll er forbruksvarer som ikke er omfattet av garantien på grunn av produktets forbruksevne, og for helse og hygiene.

Garantier vil også være ugyldige hvis gjenstander ikke er brukt innenfor deres bruksveiledning, og uten omhyggelig forsiktighet.

Skulle du ønske å returnere en vare på grunn av feil eller mangel, må du kontakte vår kundesupport nettbutikk@ismokeking.no så snart feilen er oppdaget. Unnlatelse av å gjøre det eller fortsetter å bruke et element som er kjent for å være feil, vil ugyldiggjøre din rett til en erstatning.

Alle utvekslinger og erstatninger krever en komplett Returned Merchandise Authorization Form (RMA) med mindre annet er angitt. Returneringer må mottas innen fjorten kalenderdager etter innlevering av ditt RMA-skjema. Unnlatelse av å returnere varer innen denne perioden vil ugyldiggjøre retten til å bytte og returnere i fremtidige tilfeller. For å se spesifikke regler angående avkastning, se vår Returpolicy.

www.ismokeking.no forbeholder seg retten til å nekte enhver utvekslingsforespørsel som ikke vesentlig tilfredsstiller våre krav eller vilkår.

Garantier gjelder kun for produkter kjøpt på www.ismokeking.no. Ethvert produkt som er kjøpt på andre steder eller nettsteder, dekkes ikke av noen garanti hos iSmokeKing.

Våre kontaktdetaljer er som følger:

E-post: nettbutikk@ismokeking.no

Tlf: 0047 90945177